Info

Als ar.ch bureau begeleiden wij u, als bouwheer gedurende het ontwerp- en uitvoeringsproces van uw project, groot of klein.
Binnen het voorziene budget zorgen we voor een creatieve oplossing op uw maat voor uw nieuwbouw, verbouwing of BENOvatie.

Het bouwproces start met een vrijblijvend gesprek en kan via onze samenwerking uitgroeien tot uw droomproject.

Kennismaking

Heeft u een bestaand gebouw of een bouwperceel op het oog, dan kunnen wij reeds aan een bezoek ter plaatse en aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften een (ver)bouwprogramma uitschrijven.

Wenst u met ons te overleggen over deze grote stap, stuur ons een vrijblijvende e-mail die kan leiden tot een eerste kennismakend gesprek.

Zo kunnen we samen de krijtlijnen van het project en budget nader bepalen.

Ontwerp

Schetsontwerp

Aan de hand van een schetsontwerp onderzoeken we verscheidene mogelijkheden van de site en/of ruimtes.

Een schetsontwerp ontstaat uit een eerste vrijblijvend gesprek. En komt tot uiting aan de hand van een volumestudie, een schets en/of een plan. Ook via referentiebeelden proberen we een sfeer en materialisatie te duiden.


Voorontwerp

Uit het eerste schetsontwerp wordt overgegaan tot het uiteindelijke definitieve voorontwerp. Waarbij indien dit gewenst is verscheidene 3D's of een maquette kunnen worden voorzien om het geheel te verduidelijken.

Aanvraag vergunning

Wanneer het voorontwerp op punt staat en alles afgetoetst is aan de stedenbouwkundige regelgeving zoals bouwvoorschriften, hemelwatertoets, archeologienota... kunnen we overgaan tot het opmaken en indienen van de bouwaanvraag of aanvraag voor omgevingsvergunning.

Uitvoering

Na het ontvangen van de bouw- of omgevingsvergunning en nodige studies als EPB, stabiliteit, ventilatie is de volgende stap het samenstellen van uitvoeringsdetails, het lastenboek en de meetstaat. Wanneer deze afgerond zijn kunnen verscheidene prijsoffertes voor totaalaanneming of gesplitste aanneming worden opgevraagd en aanbesteed. Zodoende een start datum van de geplande werken kan worden vastgelegd.